Начало турнира:
Дата окончания:
Место проведения:

м100+ м100+2 м100+ф м100- м100-ф ж35+